Abteilungs- und Jugendleitung seit 1953

Abteilungsleitung seit Beste­hen der Abteilung
seit 22.05.2023 Clau­dia Buck und Susanne Tschunko
2015 — 2023 Maik Dold­er
2005 — 2015 Michael Schmidt
1994 — 2005 Chris­tine Mann
1990 — 1994 Hel­mut Dold­er
1979 — 1990 Tibor Bor­bé­ly
1965 — 1979 Rüdi­ger Irtenkauf
1963 — 1965 Siegfried Ilg
1962 — 1963 Alois Pas­dzior
1953 — 1962 Fritz Fis­ch­er

Jugendleitung seit Beste­hen der Abteilung
seit 2017 Nico­lai Haas, Diane Klumpp, Jan Klumpp
2007 — 2017 Timo Starz
1999 — 2007 Maik Dold­er
1992 — 1999 Jür­gen Haas
1989 — 1990 Hel­mut Dold­er
1979 — 1980 Rüdi­ger Irtenkauf
1978 — 1979 Dieter Ebert
1974 — 1978 Hel­mut Dold­er
1973 — 1974 Rüdi­ger Irtenkauf
1964 — 1973 Dieter Ebert